Noteikumi

Šīs mājaslapas izveidotāja un mājaslapā izvietotā internetveikala piedāvāto preču un pakalpojumu pārdevējs ir Līga Untule (kontaktinformāciju saziņai nepieciešamības gadījumā skatīt šeit).

Internetveikala Distances līgums

Šajā internetveikalā piedāvāto preču pārdevējs Līga Untule no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces un nodrošināt pakalpojumus, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas un samaksas kārtība


Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājaslapu, norādot iegādājamo preču vai pakalpojumu veidu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot internetveikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam e-pastā nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Piegāde

Pārdevējs nodrošina preču izsūtīšanu 3 dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci. Preču piegāde notiek, izmantojot Omniva un DPD Latvija pakomātu piegādes pakalpojumus. Preču piegāde iespējama tikai Latvijas teritorijā. Preču piegāde notiek saskaņā ar piegādes pakalpojumu sniedzēja cenrādi un izpildes termiņu.

Atteikuma tiesības


Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma, rakstot e-pastu [email protected].

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • iegādājies pakalpojumu un jau ir uzsācis to izmantot (atbalsta grupas mēneša dalības maksa).

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja

  • prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, 
  • ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde


Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā Privātums.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc tās konstatēšanas - Pircējam ir jāiesniedz sūdzība, rakstot e-pastu uz [email protected]. Savukārt iebildumus par pasūtīto pakalpojumu, ja tādi rodas, jāizsaka uzreiz tajā pašā brīdī, uzsākot pakalpojuma saņemšanu. 

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus.